Voste es trova aqui: Home » Zones de pesca

1 – Embassament de Sant Antoni: Zona de pescaLliure sense mort Ciprinids.(NP18)

Límits: De la pressa de Sant Antoni fins al pont de Claverol / pont de ferro de la Pobla. Període hàbil: Tot l’any. Esquers autoritzats: Tots els artificial i tots els naturals ( excepte peix viu o mort),autoritzats tots els hams s amb arponet. Dos canyes per pecador .Només cal disposar de la llicencia de pesca. Espècies pescables: Truita, Carpa i Barb; Sense Mort.// Lluci perca, Blak bass i Brema blanca;Obligatori sacrifici de qualsevol mida. Prohibit guardar els peixos en viu, exepte concursos i Federats de competició.

2 – Riu Noguera Pallressa a Tremp:Zona de pesca Intensiva de ciprínids (NP07)

Límits: De l’aiguabarreig del riu Conques fins a la pressa de Sant Antoni. Periode hàbil : Tot l’any Esquers autoritzats: Només cua de rata i budau amb dos mosquits. Espècies pescables:Barb, truita i carpa; sense mort. .// Lluci perca, Blak bass i Brema blanca; Obligatori sacrifici de qualsevol mida. Cal disposar de permís diari o anual.

3 – Canal de Gavet: Zona de pesca intensiva amb mort (NP08a) i sense mort (NP08b)

Límits: De la canonada de la central de Gavet fins al pont de Gavet. Període hàbil :Amb mort, 01/03-02/11.Sense mort, Tot l’any. Esquers autoritzats: Amb Mort ; Tots els esquers naturals i artificials (exepte peix viu o mort), autoritzats tots els hams s amb arponet. Sense Mort; buldau amb dos mosquits i cua de rata, sense arponet. Captures: Amb mort, 6 truites de més de 19 cm. Sense mort, obligatori alliberar immediatament. Cal disposar de permís diari, en cas de pescar amb mort NP08a, sense mort NP08b

4 – Embassament de Cellers:Zona de pesca Lliure sense mort Ciprinids.(NP25)

Límits: Dela font nova de les Bagasses fins fins a la confluència amb el riu Gavet. . Període hàbil: Tot l’any. Esquers autoritzats:Tots els artificial i tots els naturals (exepte peix viu o mort), amb arponets. Dos canyes per pecador . Només cal disposar de la llicencia de pesca. Espècies pescables: Truita, Carpa i Barb; Sense Mort.// Lluci perca, Blak bass i Brema blanca;Obligatori sacrifici de qualsevol mida. Prohibit guardar els peixos en viu, excepte concursos i Federats de competició.

5 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP03a/b)

Límits: De la confluència amb el barranc de Sant Antoni a la confluència amb el barranc de Santa Magdalena. Període hàbil: Baixa muntanya. Obligatori salobre
Esquers autoritzats: NP03a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals amb ham simple sense arponet .NP03b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP03a, quatre truites de més de 22cm. NP03b, cap. Cal disposar de permís diari.

6 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca controlada sense mort(NP03a)

Límits: De l’escola de piragüisme a la confluència del barranc de Sant Antoni (Rialp). Esquers autoritzats: Cua de rata i buldau amb màxim dos mosquits.
Captures: cap. Període hàbil: Baixa muntanya .Obligatori salobre. Cal disposar de permís diari.

7 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP03a/b)

Límits: Del Barranc de Montardit fins a l’escola de piragüisme de Sort .Obligatori salobre. Esquers autoritzats: NP03a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP03b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP03a, quatre truites de més de 22cm. NP03b, cap. Període hàbil: Baixa muntanya. Cal disposar de permís diari.

8 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca lliure sense mort (NP 17)

Límits: Del barranc d’Escòs (Baro) fins al barranc de Montardit. Esquers autoritzats: Cua de rata i buldau amb màxim dos mosquits .Captures: cap. Període hàbil: Baixa muntanya .Obligatori salobre. Només cal disposar de la llicencia de pesca.

9 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca controlada sense mort(NP03a)

Límits: Del pont de Gerri de la Sal fins al Barranc d’Escos (Baro).Esquers autoritzats: Cua de rata i buldau amb màxim dos mosquits .Captures: cap. Període hàbil: Baixa muntanya .Obligatori salobre. Cal disposar de permís diari.

10 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP03a/b)

Límits: De la pressa de Sossís al pont de Gerri de la Sal. Període hàbil: Baixa muntanya. Obligatori salobre. Esquers autoritzats: NP03a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP03b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP03a, quatre truites de més de 22cm. NP03b, cap.. Cal disposar de permís diari.

11 – Flamisell: Zona de pesca Lliure sense mort (NP 23)

Límits: Del pont de Ferro de la Pobla de Segur fins al Congost d’Erinyà. Període hàbil: Baixa muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta). Només cal disposar de la llicencia de pesca. Obligatori salobre. Captures: cap.

12 – Noguera Pallaresa: Zona de pesca Lliure sense mort ( NP18)

Límits: Del pont de Claverol fins a la pressa de Sossís. Període hàbil: Baixa muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit cullereta).Només cal disposar de la llicencia de pesca. Obligatori salobre. Captures: cap.

13 – Bossia: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP05 a/b)

Límits: 1 De la confluència amb el riu Valiri fins a la central de Manyanet. 2 De la font de la Guardiola fins al barranc del Cap de Llevata. Període hàbil: Alta muntanya. Obligatori salobre. Esquers autoritzats: NP05a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP05b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP05a, quatre truites de més de 22cm. NP05b, cap.

14 – Bossia: Zona de pesca controlada sense mort(NP05b)

Límits: 1 Valiri de l’aiguabarreig amb el riu Bossiafins a la capçalera 2 De la central de Manyanet fins a la font de la Guardiola. Esquers autoritzats: Cua de rata i buldau amb màxim dos mosquits. Captures: cap. Període hàbil: Alta muntanya .Obligatori salobre. Cal disposar de permís diari.

15 – Bossia: Zona de pesca controlada sense mort(NP06b)

Límits: Del pont de Xerallo. fins a la confluència amb el riu Valiri (la Mola)Esquers autoritzats: Cua de rata i buldau amb màxim dos mosquits .Captures :cap. Període hàbil: Alta muntanya .Obligatori salobre. Cal disposar de permís diari.

16 – Riu de Cadolla: Zona de pesca Lliure sense mort (NP22)

Límits: De la confluència amb el riu Cadolla fins al pont de la carretera de Cadolla. Període hàbil: Baixa muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta). Només cal disposar de la llicencia de pesca. Obligatori salobre. Captures: cap.

17 – Flamisell: Zona de pesca Lliure sense mort (NP19)

Límits: Del pont vell de la Plana fins a la central de Molinos Període hàbil: Alta muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta). Només cal disposar de la llicencia de pesca. Obligatori salobre. Captures: cap.

18 – Flamisell: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP04 a/b)

Límits: 1 Del pont de la Pobleta fins al pont vell de la Plana de Montrros. Esquers autoritzats: NP05a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP04b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP04a, quatre truites de més de 22cm. NP04b, cap. Cal disposar de permís diari. Periode: Alta muntanya.

19 – Flamisell: Zona de pesca Lliure sense mort (NP 21)

Límits:DE la confluència amb el riu Bossia fins al pont de la Pobleta. Període hàbil: Baixa muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta). Només cal disposar de la llicencia de pesca. Obligatori salobre. Captures: cap.

20 – Flamisell/Bossia: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP06 a/b)

Límits: Del pont del Congost d’Erinyà fins al pont de Xerallo. Període hàbil: Baixa muntanya. Obligatori salobre Període hàbil: Baixa muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta). Cal disposar de permís diari. Obligatori salobre. Esquers autoritzats: NP06a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP06b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP06a, quatre truites de més de 22cm. NP06b, cap. Cal disposar de permís diari.

mapa-pesca-4

21 – Estanys de Capdella: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP04 a/b)

Límit: Incloutots els estanys. Esquers autoritzats: NP04a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP05b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP04a, quatre truites de més de 22cm. NP04b, cap. Cal disposar de permís diari. Periode: Alta muntanya. Prohibida la pesca en el barrancs laterals i entre els estanys. El salvelí es pot pescar amb mort o sense mort.

21 – Flamisell i Riqüerna: Zona de pesca controlada sense mort(NP04b).

Límit 1 Del pont de rus fins a la capçalera inclosos els estanys de Francí,Rivanegra i Travesany. Límit 2 De l’aforador del Pla de tuberies fins al peu de la presa de Sallente. Període hàbil: Alta muntanya muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta) Cal disposar de permís diari. Obligatori salobre. Captures: cap.

22 – Filià, Riquerna i Flamisell : Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP04 a/b)

Límit 1 Filià; De la confluència amb el riu Flamisell fins a la capçalera, inclòs l’estany. Límit  2 Riqüerna; De la confluència amb el riu Flamisell fins al pont de Rus. Límit 3 Flamisell; De la central de Capdella fins a l’aforador del Pla de tuberies. Esquers autoritzats: NP04a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP05b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP04a, quatre truites de més de 22cm. NP04b, cap. Cal disposar de permís diari. Periode: Alta muntanya.

23 – Flamisell: Zona de pesca controlada sense mort(NP04b)

Límit: Del pont d’aiguavella fins a la central de Capdella. Període hàbil: Alta muntanya muntanya. Esquers autoritzats: cua de rata o buldau amb un màxim de dos mosquits, sense arponet.(prohibit culletreta) Cal disposar de permís diari.. Obligatori salobre. Captures: cap.

24 – Flamisell i Barranc Roi: Zona de pesca controlada amb mort i sense mort (NP04 a/b).

Límit 1 De la Central de Molinos fins al pont d’Aiguavella. Límit 2 De la confluència amb el riu Flamisell fins a la capçalera. Esquers autoritzats: NP04a(amb mort) ;Cullereta un ham amb arponet, esquers ondulants hams triples sense arponet, buldau amb tres mosquits, esquers naturals ham simple sense arponet .NP05b(sense mort); buldau i cua de rata amb dos mosquits, sense arponet. Captures: NP04a, quatre truites de més de 22cm. NP04b, cap. Cal disposar de permís diari. Periode: Alta muntanya.